طرف قرارداد با بیمه بانک تجارت، کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی

مشاوره رایگان
88436361 - 021

گوش هم مانند قلب و مغز سکته می کند

سکته گوش یک آسیب ناگهانی است که فرد به طور ناگهانی شنوایی خود را به طور کامل یا ناقص از دست می دهد. این مکانیسم، مانند سکته قلبی یا مغزی است و خونرسانی به دلایل نامشخصی قطع شده و اکسیژن به بافت نمی رسد و در نتیجه بافت نابود شده و عملکرد خود را از دست می دهد. در این بیماری به گوش داخلی آسیب وارد شده و سلول های داخل حلزون گوش به سبب کمبود اکسیژن تخریب می شوند. نیمی از این افراد ممکن است با مراجعه به موقع به پزشک درمان شوند اما در برخی مواقع ممکن است که این ناشنوایی تا آخر عمر باقی بماند

پشتیانی آنلاین