طرف قرارداد با بیمه بانک تجارت، کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی

مشاوره رایگان
88436361 - 021

تست های غربالگری شنوایی نوزادان

حس شنوایی نقش بسیار مهمی در کسب مهارت های گفتاری، رشد اجتماعی و تعامل بین فرد و جامعه و رشد عاطفی کودکدارد،به همین منظور کودک باید بتواند در سال های اول زندگی خود،صدا ها را بشنود و آن ها را از هم تمایز دهد تا درکدرستی از صدا های محیط اطراف داشته باشد.
کودکان کم شنوا اگر به موقع شناسایی نشوند،حتی اگر درجات پایین از کم شنوایی و یا حتی به صورت یکطرفه داشته
باشند، باز هم در تکامل مهارت های گفتاری و رفتاری و روانی، دچار مشکل خواهند بود، بنابراین باید مداخله زود هنگام ازطریق انجام تست های شنوایی برای کودکان صورت گیرد.
تشخیص و مداخله زود هنگام:
انجام تست OAE ( بررسی سلامت حلزون گوش) تا ۱ ماهگی، تشخیص کامل تا ۳ ماهگی(با انجام تست های تکمیلی ترمانند تست ABR ,ASSE و …)، و تجویز سمعک و وسایل کمک شنوایی تا ۶ ماهگی.
اگر تست های غربالگری شنوایی به موقع انجام نشوند،کشف مشکل شنوایی کودک ممکن است تا ۲-۱ سالگی طول بکشد.

تست(OAE ( Oto Acoustic Emission:

در حلزون گوش داخلی، سلول هایی به نام سلول های مویی داخلی و خارجی وجود دارند که با حرکت خود، انرژی صوتیرا به عصب شنوایی منتقل میکنند.

OAE به معنای گسیل های منتشر شده صوتی و در واقع حرکت خود به خودی سلول های مویی خارجی است، هنگامی که درمعرض محدک صوتی قرار میگیرند.
در آزمونOAE یک پروب کوچک داخل مجرای گوش نوزاد قرار می گیرد و دستگاه بصورت یک اسکن شنوایی به طوراتوماتیک صدایی را وارد گوشی نوزاد کرده و بازتاب آنرا پردازش می کند.
در صورت سلامت مسیر انتقال صدا به گوش میانی و عدم وجود هرگونه عفونت در گوش میانی) و نیز سلامت سیستمحلزون شنوایی، نتیجه تستOAE (گذر) نرمال خواهد بود و در صورت وجود مشکل در هر یک از قسمتهای فوق نتیجهREFER (ارجاع) گزارش می شود.
در حین آزمایش هیچگونه درد یا احساس ناخوشایندی برای نوزاد ایجاد نمی شود و در صورت خواب بودن نوزاد، آزمایشبرای هر گوش فقط 2 دقیقه طول می کشد.

نرمال بودن نتیجه تست OAE تنها دلیل بر سلامت شنوایی در مسیر گوش خارجی، گوش میانی و حلزون شنوایی است وبه هیچ وجه مسیر عصبی شنوایی را بررسی نمی کند و ممکن است نوزادی که در این آزمون قبول شده باشد دچار آسیبدر عصب شنوایی (عصب هشتم مغزی) و یا آسیب در مسیر عصبی شنوایی تا قشر مغز ،باشد و با این وجود در آزمونغربالگری شنوایی قبول شود.
بنابراین انجام ازمون ABR در ۳ تا ۶ ماهگی نیز الزامی است.
نوزادان به طور معمول تا سه ماهگی قادر به شناسایی صدای والدین خود هستند و تا 6 ماهگی به صورت کامل نسبت بهصداهای اطراف عکس العمل از خود نشان می دهند، اگر غیر از این باشد،باید سریعا والدین برای بررسی سلامت سیستمشنوایی کودک به پزشک و کلینیک های شنوایی سنجی مراجعه نمایند تا مداخله و توانبخشی به موقع انجام گیرد.

پشتیانی آنلاین