طرف قرارداد با بیمه بانک تجارت، کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی

مشاوره رایگان
88436361 - 021

آناتومی گوش

برای درک بهتر کم شنوایی ، ابتدا بهتر است آناتومی گوش را بشناسیم. گوش دارای سه بخش اصلی است: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.

گوش خارجی
• لاله گوش – صداها را جمع آوری کرده و به داخل کانال گوش هدایت می کند
• کانال گوش (مجرای گوش خارجی) – صداها را به داخل گوش هدایت می کند

گوش میانی
• پرده گوش (پرده صماخ) – صدا را به ارتعاش تبدیل می کند
• استخوان چکشی، سندانی و رکابی (مالوس، استخوان سندانی و استاپس) – این زنجیره مرکب از سه استخوان کوچک (استخوانچه) ارتعاشات را به گوش داخلی منتقل میک ند

گوش داخلی
• گوش داخلی (حلزون) – حاوی مایع مخصوص و سلولهای «موئی» بسیار حساسی است. این ساختارهای مو مانند ریز ، زمانی که توسط صدا تحریک شوند به ارتعاش درمی آیند
• سیستم دهلیزی – حاوی سلول هایی است که تعادل را حفظ می کنند
• عصب شنوایی – که از حلزون گوش به مغز کشیده شده است

پشتیانی آنلاین